Search
18 Tháng một, 2018, 21:42
  • :
  • :

Tag: , ,

Một tiến sĩ đi dạy tư bị trường cũ đòi bồi thường 20.000 USD

(Luyện thi Thăng Long)-Sau khi rời trường, một tiến sĩ đi dạy tư thì bị trường cũ đòi bồi thường 20.000 USD....