Search
15 Tháng tám, 2018, 19:36
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , ,

“Dị nhân da cam” đỗ 2 trường ĐH danh tiếng

Gần 20 tuổi nhưng Ma Văn Tụ chỉ cao hơn 1m. Thế nhưng, không vì thế mà em đầu hàng số phận. Vượt qua những...