Tag: , , , , , , , , , ,

“Dị nhân da cam” đỗ 2 trường ĐH danh tiếng

Gần 20 tuổi nhưng Ma Văn Tụ chỉ cao hơn 1m. Thế nhưng, không vì thế mà em đầu hàng số phận. Vượt qua những...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long