Search
16 Tháng tám, 2018, 22:43
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , ,

Sinh viên Harvard dọa đánh bom để tránh thi cuối kỳ

Một sinh viên 20 tuổi trường Đại học Harvard sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm và nộp phạt 5 tỉ đồng...