Search
18 Tháng một, 2019, 17:18
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , ,

Sinh viên Harvard dọa đánh bom để tránh thi cuối kỳ

Một sinh viên 20 tuổi trường Đại học Harvard sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm và nộp phạt 5 tỉ đồng...