Search
17 Tháng một, 2019, 22:44
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Kiểm tra ngoại ngữ gắn với nhu cầu công việc

Nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp đối với kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của nhân viên, nhiều trường...