Search
17 Tháng một, 2019, 22:36
  • :
  • :

Tag: , ,

Quảng Ngãi: Hai dự án trong ngành giáo dục được đưa lên “bàn cân”

(Luyện thi Thăng Long) – Hai dự án trong ngành giáo dục được đưa lên “bàn cân” gồm dự án nhà đa...

Hai dự án “treo” gây lãng phí của ngành GD Quảng Ngãi

(Luyện thi Thăng Long)-Đó là hai dự án “Cải tạo, mở rộng, nâng cấp Trường THPT chuyên Lê Khiết” và “Nhà...