Search
18 Tháng một, 2019, 17:17
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Gần 300 chỉ tiêu vào 5 trường đào tạo kỹ thuật hạt nhân

Năm 2013, điểm chuẩn của ngành này tăng vọt, lên mức 18,5 – 22,5 điểm, tùy theo trường và khối thi. Năm...