Tag: , , , , , , ,

Gần 300 chỉ tiêu vào 5 trường đào tạo kỹ thuật hạt nhân

Năm 2013, điểm chuẩn của ngành này tăng vọt, lên mức 18,5 – 22,5 điểm, tùy theo trường và khối thi. Năm...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long