Search
19 Tháng mười, 2018, 08:17
  • :
  • :

Tag: , ,

Thầy hiệu trưởng hai lần được gặp Bác Hồ

(Luyện thi Thăng Long) -Từng cắt tay lấy máu viết đơn xin đi bộ đội, băng mình trong bom đạn chiến tranh, một...