Tag: , , , , ,

Ứng dụng công nghệ trong dạy học: Không phải là cây đũa thần…

Với sự hỗ trợ của công nghệ, ngày nay giáo viên có nhiều thuận lợi khi chuyển tải kiến thức đến học...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long