Search
17 Tháng một, 2019, 22:45
  • :
  • :

Tag: , , , , , ,

Phó Thủ tướng chia sẻ về công tác phổ cập GD mầm non trẻ 5 tuổi

(Luyện thi Thăng Long) -“Chăm lo các trẻ 5 tuổi bây giờ chính là cho tương lai đất nước sau gần nửa thế kỷ...

Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi có bước phát triển vượt bậc

(Luyện thi Thăng Long) – Chỉ sau 2 năm triển khai Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phổ...

Sau Tết trẻ mè nheo không chịu đi học

(Luyện thi Thăng Long) – Mè nheo không chịu đi học, đến lớp thì khóc nhè hoặc không tập trung bài giảng…...

Đầu tư 130 tỉ đồng vào thiết bị dạy học

(Luyện thi Thăng Long)-Từ nay đến hết năm, khoảng 130 tỉ đồng sẽ được đầu tư cho việc thí điểm tự làm...

Thanh Hóa: 8.053 giáo viên mầm non ngoài biên chế sẽ được tuyển dụng

(Luyện thi Thăng Long) – HĐND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chuyển đổi 525 trường mầm non bán công sang...

Chỉ thị mới của Bộ chính trị về phổ cập giáo dục mầm non

(Luyện thi Thăng Long)-Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5...