Search
21 Tháng mười, 2018, 11:37
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Nữ sinh gốc Việt làm toán giỏi nhất thế giới

Học sinh gốc Việt Tracy Tran đã trở thành một trong 8 học sinh trên thế giới đạt điểm tối đa trong cuộc thi...