Tag: , ,

Gặp chàng thủ khoa Hàn Quốc giỏi tiếng Việt

(Luyện thi Thăng Long) -Trong số 107 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được Thành đoàn Hà Nội vinh danh năm 2012, Park...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long