Tag: , , , , , , , , , , ,

Giới trẻ Việt đang “bội thực giải trí – đói học tập”

Chúng mình đang sống trong thời đại có quá nhiều những hình thức giải trí như Facebook, game trên mobile, phim...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long