Search
21 Tháng một, 2019, 08:54
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , , ,

Cảm động bé không tay với ước mơ giúp trẻ khuyết tật

Cây bút của Nhẫn là cái que và trang giấy là cả khoảng sân trường. Em kẹp que vào giữa ngón chân trỏ và...