Search
18 Tháng một, 2019, 17:25
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , , ,

Tín chỉ giúp học sinh vào đại học sớm – Kỳ 2: Chỉ hiệu quả nếu làm thực chất

Có mặt ở VN 20 năm nhưng học chế tín chỉ chưa tồn tại đúng với bản chất nên nó không phát huy được...

Tín chỉ giúp học sinh vào đại học sớm

Có ý kiến đề nghị nên áp dụng học chế tín chỉ ngay từ bậc THPT để đạt hiệu quả cao. Đây xem như là...