Search
9 Tháng mười hai, 2018, 23:12
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Nữ sinh gốc Việt làm toán giỏi nhất thế giới

Học sinh gốc Việt Tracy Tran đã trở thành một trong 8 học sinh trên thế giới đạt điểm tối đa trong cuộc thi...

Nữ sinh gốc Việt có điểm toán cao nhất thế giới

Trong số 2.100 học sinh theo học tại Trường Trung học Kentridge, bang Washington, Mỹ, chỉ khoảng chục em được...