Tag: , , , , , , , , , ,

Học sinh tiểu học góp 2 tỷ đồng tặng trẻ em nghèo

Số tiền quyên góp của các học sinh tiểu học trên khắp cả nước đã trở thành những suất học bổng, thư...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long