Tag: , , , , , , ,

SV Đà Nẵng lo lắng tìm nơi trốn siêu bão Haiyan

Để tránh siêu bão Haiyan (Hải Yến) – siêu bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới có khả năng ảnh...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long