Tag: , ,

Thủ khoa 30 điểm tuyệt đối: “Em rất ham chơi”

(Luyện thi Thăng Long) -Trái với hình dung của nhiều người là thủ khoa phải là “mọt sách”, suốt ngày chúi...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long