Tag: , ,

Liệt hai chân, vẫn hăng hái tiếp sức sĩ tử

(Luyện thi Thăng Long) – “Mặc dù tật nguyền nhưng mình còn sức khỏe, có thể giúp đỡ cho các bạn sinh...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long