Search
18 Tháng một, 2019, 17:22
  • :
  • :

Tag: , ,

Liệt hai chân, vẫn hăng hái tiếp sức sĩ tử

(Luyện thi Thăng Long) – “Mặc dù tật nguyền nhưng mình còn sức khỏe, có thể giúp đỡ cho các bạn sinh...