Search
23 Tháng hai, 2018, 22:26
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , , ,

Xúc phạm học sinh bị phạt 10 triệu đồng

Dạy thêm không phép phạt 6-12 triệu đồng, trường học lạm thu tiền học sinh bị phạt từ 10-20 triệu...