Tag: , , , , , , , , ,

Ưu tiên cũng khó tuyển sinh

Dù được ưu tiên tuyển sinh đầu vào, ưu đãi học phí và việc làm sau khi ra trường nhưng vẫn khó tuyển...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long