Search
22 Tháng sáu, 2018, 05:17
  • :
  • :

Tag: ,

Sửa đổi và bổ sung quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Bộ GD-ĐT vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ...