Search
24 Tháng năm, 2018, 03:59
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Phương pháp giảng dạy Pascal hiện đại với robot

Dự án nhằm mục đích hướng nghiệp ngành công nghệ thông tin, giúp học sinh THPT thoải mái tiếp thu kiến thức...