Search
23 Tháng hai, 2018, 22:23
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Thầy giáo hiến thận cứu học sinh

Ray Coe, một thầy giáo 53 tuổi ở thị trấn Stratford, nước Anh đã nguyện hiến tặng một quả thận của mình...