Tag: , , , , , , ,

Không hộ khẩu vẫn được thi vào lớp 10 ở TP.HCM

“Học sinh lớp 9 tại TP.HCM không phân biệt có hoặc chưa có hộ khẩu đều được dự thi vào lớp 10 các...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long