Search
21 Tháng một, 2019, 08:56
  • :
  • :

Tag: , ,

Đảng viên 9x với những hoài bão lớn

(Luyện thi Thăng Long)-Được kết nạp vào Đảng CSVN khi tuổi đời mới đôi mươi, những Đảng viên trẻ tuổi...