Tag: , , , , , , , , , ,

Du học sinh về nước, khoan vội… “hét” lương

Có nhiều lợi thế so với sinh viên học trong nước nhưng khi quay về lập nghiệp, du học sinh cần nhìn nhận...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long