Search
16 Tháng một, 2019, 21:40
  • :
  • :

Tag: , ,

Thừa Thiên – Huế hoãn kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh do lũ sang tuần sau

(Luyện thi Đại học Thăng Long) – Do lũ lớn trong những ngày qua ở Thừa Thiên-Huế, ở nhiều địa phương,...