Tag: , , , , , , , , ,

Truyện tranh dùng bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa chưa chính xác

Trong khi các NXB tư nhân vẫn đang tiếp tục hoàn thành những cuốn sách để tuyên truyền về vấn đề biển...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long