Tag: ,

Học sinh bỏ học hàng loạt vì thiếu chỗ ở bán trú

Thiếu chổ ở bán trú, gần 50 học sinh ở các xã vùng biên giới thuộc huyện Minh Hóa (Quảng Bình) trúng tuyển...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long