Search
17 Tháng tám, 2018, 14:05
  • :
  • :

Tag: ,

Học sinh bỏ học hàng loạt vì thiếu chỗ ở bán trú

Thiếu chổ ở bán trú, gần 50 học sinh ở các xã vùng biên giới thuộc huyện Minh Hóa (Quảng Bình) trúng tuyển...