Search
26 Tháng hai, 2018, 03:09
  • :
  • :

Tag: ,

Học sinh bỏ học hàng loạt vì thiếu chỗ ở bán trú

Thiếu chổ ở bán trú, gần 50 học sinh ở các xã vùng biên giới thuộc huyện Minh Hóa (Quảng Bình) trúng tuyển...