Search
20 Tháng mười, 2018, 12:16
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Phụ huynh, học sinh cũng bị cuốn vào thi đua

Cha mẹ học sinh nào cũng muốn con em mình học giỏi, còn học khá là chưa đạt! Danh hiệu học sinh giỏi, học...