Search
19 Tháng mười, 2018, 12:25
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , ,

Phải dạy thêm vì “học sinh quá dốt”

Đó là phát biểu của bà hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng (Huế) trước phóng viên, nhằm lý giải cho việc...