Search
22 Tháng mười, 2018, 05:03
  • :
  • :

Tag: , , ,

ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM ép HS học trái nghành

(Luyện thi Thăng Long) – Lúc tuyển sinh, trường thông báo đến 11 ngành nhưng học gần 1 năm kiến thức văn...