Search
18 Tháng tám, 2018, 11:23
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , ,

Trung Quốc: Học trò hư bị “dán mác” khủng bố

Một trường trung học Trung Quốc đã dán hình 3 học sinh bị đuổi học với một dòng ghi chú gọi họ là...