Tag: ,

Học viện Báo chí & Tuyên truyền chỉ tuyển sinh hai khối C và D1

Thông tin từ Học viện Báo chí & Tuyên truyền, mùa tuyển sinh năm 2013, trường không tuyển sinh khối A. Học...

Học viện Báo chí & Tuyên truyền, ĐH Tây Bắc công bố điểm chuẩn 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Ngày 10/8, Học viện Báo chí & Tuyên truyền và trường ĐH Tây Bắc chính thức công...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long