Search
16 Tháng một, 2019, 09:12
  • :
  • :

Tag: , ,

Chàng trai Việt duy nhất ở Học viện Cảnh sát Czech

(Luyện thi Thăng Long)-Honza là chàng trai Việt duy nhất đang theo học tại Học viện Cảnh sát ở Holešov, CH Séc....