Search
18 Tháng tám, 2018, 11:25
  • :
  • :

Tag: , ,

Chủ tịch nước dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

Chủ tịch nước dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng – Ngày 17/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã...