Search
21 Tháng mười, 2018, 18:13
  • :
  • :

Tag: , ,

Chủ tịch nước dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

Chủ tịch nước dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng – Ngày 17/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã...