Search
18 Tháng một, 2019, 04:46
  • :
  • :

Tag: , , , , ,

Sử không làm được TS hối hả về luyện Toán và Tiếng Anh

(Luyện thi Thăng Long) – “Sử làm được không em? Được à, tốt rồi. Nhanh về họp nhóm ôn ngay Toán và...

Phụ huynh hối hả những ngày đầu đổi khung giờ học

(Luyện thi Thăng Long) – Phụ huynh hối hả đưa trẻ đến trường rồi lại tất bật quay về để kịp giờ...