Search
24 Tháng chín, 2018, 22:29
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Nữ sinh Cơ Tu vượt qua hủ tục của bản làng để theo ước mơ đèn sách

(Luyện thi Thăng Long) -Sinh ra trong gia đình Cơ Tu nghèo khó ở thôn Phú Son, xã Ba, huyện vùng cao Đông Giang (Quảng...