Search
21 Tháng mười, 2018, 11:46
  • :
  • :

Tag: , , ,

Hướng dẫn TS vào các trường CAND cho thí sinh Hà Nội năm 2013

Công an TP. Hà Nội công bố hướng dẫn tuyển sinh vào các trường CAND dành cho thí sinh Hà Nội năm 2013. Tư vấn...