Tag: , ,

Chia sẻ của thủ khoa HV Tài chính

(Luyện thi Thăng Long)-Với số điểm 29 (Toán 10, Vật Lý 9,5 và Hóa 9,5), Phạm Thành Công giành ngôi thủ khoa kỳ...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long