Search
17 Tháng một, 2019, 22:47
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , ,

Học bổng hấp dẫn từ Tập đoàn Giáo dục Kaplan

Visco tiếp tục tuyển sinh chương trình học bổng tới 2.500 GBP cho học sinh đăng ký khóa dự bị đại học, năm...

Kaplan Singapore miễn phí ghi danh đến 15/11/2013

Sinh viên nộp hồ sơ trước 15/11/2013 tại các văn phòng VISCO được miễn phí đăng ký của trường trị giá 8,2...

Hội thảo học bổng Tập đoàn giáo dục Kaplan, UK

Sinh viên có cơ hội nhận học bổng 1.000 – 1.500 GPB khi đăng ký khóa dự bị đại học, năm thứ nhất đại...