Search
21 Tháng mười, 2018, 11:45
  • :
  • :

Tag: ,

Cặp chị em song sinh vào Đảng cùng một ngày

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai chị em song sinh Nguyễn Thị Trà Giang và Nguyễn Thị Trà Anh nhận được giấy...