Search
18 Tháng một, 2019, 04:37
  • :
  • :

Tag: , , ,

Sóc Trăng: Hủy bỏ kết quả xét nâng lương trước thời hạn với 2 GV

(Luyện thi Thăng Long)-UBND tỉnh Sóc Trăng vừa quyết định thu hồi và hủy bỏ kết quả xét nâng lương trước...