Search
21 Tháng một, 2019, 08:52
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Sinh viên khiếu nại vì không được thừa nhận thủ khoa

Dù đạt đủ mọi điều kiện để xét thủ khoa tốt nghiệp nhưng Trần Thị Bé Ngân vẫn không đạt danh hiệu...