Search
17 Tháng một, 2019, 22:40
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Trẻ “khóc ngất” vì bị ép học năng khiếu

(Luyện thi Thăng Long) – “Không vào này! Không vào này! Vào học ngay không?”, sau mỗi tiếng quát, người...