Search
20 Tháng mười, 2018, 12:14
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Trẻ “khóc ngất” vì bị ép học năng khiếu

(Luyện thi Thăng Long) – “Không vào này! Không vào này! Vào học ngay không?”, sau mỗi tiếng quát, người...