Search
16 Tháng mười, 2018, 05:06
  • :
  • :

Tag: , , , , ,

Lưu ý với thí sinh có ý định dự thi vào các trường khối công an, quân đội 2012

(Luyện thi Thăng Long)-Những thí sinh có ý định dự thi vào các trường khối công an, quân đội cần biết những...

Chỉ tiêu tuyển sinh khối Công an năm 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Dành 15% chỉ tiêu tuyển sinh nữ; thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một ngành...