Search
15 Tháng mười, 2018, 10:00
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , , ,

Trường mầm non 10 năm không có nhà vệ sinh

Nhiều điểm trường mầm non ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) không có nhà vệ sinh. Có nơi tình trạng này...