Search
16 Tháng một, 2019, 13:22
  • :
  • :

Tag: , ,

Một thị trấn tỉnh Nam Định chưa có trường học

Sau gần 10 năm thành lập, thị trấn Mỹ Lộc của huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định vẫn chưa có các hạ tầng...