Tag: , , , , , , ,

Gian nan xóa nhà trẻ không phép

Dọa dẫm không được, chủ các nhóm trẻ tự phát quay sang dụ dỗ, mua chuộc các cán bộ phòng GD-ĐT...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long